RỔ KÉO TỦ BẾP CÓ RAY


Rổ kéo có ray HVA (inox 304, 201)


Rổ kéo có ray HVB (inox 304, 201)


Rổ kéo có ray HVC (inox 304, 201)


Rổ kéo đa năng tủ âm (inox 304, 201)


Rổ kéo đa năng tủ âm (inox 304, 201)

RỔ KÉO TỦ BẾP KHÔNG RAY


Rổ kéo không có ray (inox 304, 201)


Rổ kéo không có ray HVE (inox 304, 201)


Rổ kéo không có ray HVF (inox 304, 201)

KỆ CHÉN TỦ BẾP ÂM


Kệ chén tủ bếp HV 3P4 (inox 304, 201)


Kệ chén tủ bếp HV1P2 (inox 304, 201)