KỆ RỔ ĐA NĂNG INOX

Kệ rổ đa năng RTT3 (inox 304, dày 2mm) 

Kệ rổ đa năng RTT4 (inox 304, dày 2mm) 

Kệ rổ đa năng RGT3 (inox 304, dày 2mm) 

Kệ rổ đa năng RGT4 (inox 304, dày 2mm) 
Kệ rổ đa năng RTT1 (inox 304)

Kệ rổ đa năng RTT 2 (inox 304)

Rổ góc RG V1 25 (inox 304) 

Rổ góc RGT 2 (inox 304) 


Kệ rổ đa năng RG1 (inox 304)


Kệ rổ đa năng RG2 (inox 304)


Kệ rổ đa năng RGT1 (inox 304)

Kệ rổ đa năng RBN1 (inox 304)


Kệ rổ đa năng RBN2 (inox 304)


Kệ rổ đa năng góc 1 tầng 25, 20 (inox 304)


Kệ rổ đa năng góc 2 tầng 25, 20 (inox 304)


Kệ rổ đa năng RT1 (inox 304) 


Kệ rổ đa năng RT2 (inox 304)