Ống Đũa

Ống đũa OV-03 (3 ngăn, inox 304)

Ống đũa OV3 (2 ngăn, inox 304)

Ống đũa OV4 (inox 304)

Ống đũa OV5 (inox 304)

Ống đũa OV1 (inox 304)

Ống đũa OV2 (inox 304)

Ống đũa DV2 (inox 304)

Ống đũa DV1 (inox 304)

Ống đũa DT2 (inox 304)
Ống đũa DT3 (inox 304)

Ống đũa DT4 (inox 304)

Ống đũa DT5 (inox 304)

Ống đũa DT6 (inox 304)
ą
OV 03.jpg
(69k)
Inox Hung Vuong,
00:58 17 thg 10, 2020
Comments