KỆ KIẾNG CAO CẤP

KT12
Kệ kiếng KT12 (inox 304, kính cường lực) 

Kệ kiếng KT01 đế đúc (inox 304, kính cường lực) 

https://sites.google.com/site/inoxhungvuong/ke_kieng/KT03.jpg
Kệ kiếng KT03 đế ép (inox 304, kính cường lực) Kệ kiếng KT01 (inox 304)


Kệ kiếng KT02 (inox 304)


Kệ kiếng KT03 (inox 304)


Kệ kiếng KT05 (inox 304)


Kệ kiếng KT06 (inox 304, 201)


Kệ kiếng KT06 (Pat lớn, inox 304)


Kệ kiếng KT06 (Pat nhỏ, inox 304)
Kệ kiếng KT 2TV (inox 304)


Kệ kiếng KT 2TT (inox 304)


Kệ kiếng KG05 (inox 304)

Kệ kiếng KG06 (inox 304)


Kệ kiếng KG01 (inox 304)


Kệ kiếng KG02 (inox 304)


Kệ kiếng KG03 (Pat lớn,  inox 304)

Kệ kiếng KG03 (Pat nhỏ, inox 304)


Kệ kiếng KG04 (inox 304)