Kệ Chén

KỆ CHÉN CÓ THỂ THÁO RÁP

https://sites.google.com/site/inoxhungvuong/ke_chen/KC012.jpg?attredirects=0
Kệ chén tháo ráp KC012 SUS 304, chịu lực 70kg 

https://sites.google.com/site/inoxhungvuong/ke_chen/KC013.jpg?attredirects=0
Kệ chén tháo ráp KC013 SUS 304, chịu lực 70kg 

KỆ CHÉN TỦ ÂM

Kệ chén tủ âm inox 304 


KỆ CHÉN ĐỨNG

Kệ chén tấm đứng inox 304


Kệ chén đứng 2 tầng (inox 304)

KỆ ĐA NĂNG

Kệ dao thớt đũa 2 inox 304 

Kệ dao thớt đũa 3 inox 304 


Kệ chén đa năng 1 tầng inox 304

Kệ chén đa năng 2 tầng inox 304


KỆ CHÉN TREO


Kệ chén KC treo 1 tầng  (inox 304)


Kệ chén KC treo 2 tầng (inox 304)


KỆ CHÉN VÍT


Kệ chén KC vít 1 tầng (inox 304)


Kệ chén KC vít 2 tầng (inox 304)
Trang con (2): KeChen_LapRap Ke_LapRap
ą
Inox Hung Vuong,
01:40 17 thg 10, 2020
ą
KC012.jpg
(85k)
Inox Hung Vuong,
01:40 17 thg 10, 2020
ą
Inox Hung Vuong,
01:40 17 thg 10, 2020
ą
KC013.jpg
(84k)
Inox Hung Vuong,
01:40 17 thg 10, 2020
Comments