Hộp giấy HG 636 (inox 304)


Hộp giấy HG 686 (inox 304)

Hộp giấy HG 626 (inox 304, 201)

Hộp giấy HG 616


Hộp giấy HG 676 (inox 304)

Hộp giấy HG 696 (inox 304)

Hộp giấy HG 646V (inox 304)


Hộp giấy HG 646T (inox 304)


Hộp giấy HG 656 (inox 304)

Hộp giấy HG 666 (inox 304)