NẮP GA THOÁT NƯỚC CAO CẤP


Nắp hố ga GA1 (inox 201)

Nắp hố ga GA 4 (inox 304)

Nắp hố ga GA 3 (inox 304)

Nắp hố ga GA 2 (inox 304)